ATS Kundeportal


Feb 2019:
"Foreventet levert dato". Vi har oppdatert detaljvisningen for bilen slik at du nå får en mer realistisk forventet levertdato basert på vår transportplanlegging. Før bilen er planlagt vil denne datoen være lik senest levert dato.
Feb 2019:
Vi lanserer i disse dager ny funksjon der du som har lager hos oss kan bestille bilene direkte fra lager i T&T-portalen.
Har du lager hos oss og ønsker denne muligheten så ta kontakt med vårt kundesenter.
I den siste oppdateringen har vi lagt til en ny modul som heter "Hendelser". Denne viser historikk over hendelser med bilen. I starten er utvalget noe begrenset, men flere aktiviteter vil fremkomme senere.